Intervju med Jim Ring, INVOLVUS

Han har över 25 år i IT/Tech-branschen och är en av grundarna till INVOLVUS. Genom åren har han också varit IT-chef/ansvarig, oberoende rådgivare och Projektledare på många företag. Vi har intervjuat Jim Ring där han berättar historien om hur INVOLVUS bidragit till...

”Oberoendet är allt och skapar trovärdighet”

⭐ ”Vi får tillgång till 30 st personers kompetens samtidigt”⭐  ”Anledningen till att vi gillar Er så mycket, är att Ni erbjuder något som vi själva inte kan uppnå fullt ut. Bred kompetens, kunskap från både vår och andra branscher, samt att Ni är...