”Vi skall vara det självklara valet när det gäller oberoende IT-rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige”

Oberoende affärscoacher

INVOLVUS och dess medarbetare är oberoende affärscoacher som är specialiserade på att framtidssäkra kundens verksamhet genom affärsdrivande IT-koncept och anpassad verksamhetsutveckling.

Rådgivare

Vi fungerar som rådgivare på insidan hos våra kunder med uppgift att analysera behov, inspirera till nya idéer och tillsammans med leverantörer designa affärsdrivande IT-lösningar som vi genomför på både operativ och strategisk nivå.

Långsiktig och flexibel partner

Våra kunder söker en långsiktig partner som erbjuder styrning och ledning av kritiska funktioner så att de snabbt kan ta rätt beslut i en tid när marknaden ständigt förändras och behovet av flexibel kompetensförstärkning är konstant.

Karriär

Vår personal är vår viktigaste tillgång. Fritid och arbete går hand i hand och vi bygger vår gemensamma framgång på att alla mår bra. På INVOLVUS hjälper alla varandra i arbetet och att utveckla varandras kompetens. Detta gör att vi kan göra skillnad ute hos våra kunder för att driva den digitala transformationen framåt och samtidigt ha en fantastisk gemenskap och kul tillsammans.

INVOLVUS ser inte bara på

Vi väljer att göra någonting!

INVOLVUS är ett välmående bolag och med tanke på allt som händer omkring oss vill vi långsiktigt bidra till ett bättre samhälle och en tryggare värld.

Vi stödjer därför Läkare utan gränser och BRIS som vi tycker står för bra initiativ och ger snabb och långsiktig effekt till de som behöver.

Vi gör detta under mottot:

”VI KAN, DÄRFÖR GÖR VI NÅGOT”