⭐ ”Vi får tillgång till 30 st personers kompetens samtidigt”
⭐  ”Anledningen till att vi gillar Er så mycket, är att Ni erbjuder något som vi själva inte kan uppnå fullt ut. Bred kompetens, kunskap från både vår och andra branscher, samt att Ni är duktiga på att bryta ner allt och se precis vad vi behöver”
⭐ ”Oberoendet är allt och skapar trovärdighet” 

Så utryckte sig några av våra kunder när vi ställde frågan varför man valt att att samarbeta med INVOLVUS på sin digitala resa. 🚀

Varje år genomför INVOLVUS 100-tals analyser kopplat våra kunders verksamheter för att hjälpa dem framåt.
Dessa mynnar sedan ut i en strategi och en IT-plan hur företag och organisationer skall navigera sig fram, effektivisera, automatisera för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på sin marknad.

I dessa tider känns det skönt att kunna erbjuda våra nya och blivande kunder en trygghet för att framtidssäkra sina verksamhet.
Många företag och organisationer vågar kanske inte anställa just nu, och då kan man använda INVOLVUS som oberoende rådgivare, ansvarig eller inom projektledning för IT/tech området för att inte tappa fart på sin digitala resa och fortsätta vara konkurrenskraftiga på sin marknad.Och detta för just sin verksamhets behov, tid och ekonomiska förutsättningar.

Vi kallar det behovsbaserad kompetens!!!💥

Vi säger stort tack till alla våra kunder runt om i Sverige där vi dagligen genomför fantastiska framsteg tillsammans!

Är ditt företag eller organisation redo för att ta nästa steg i utvecklingen, ta kontroll över Er roadmap framåt, sänka kostnaderna och framtidssäkra verksamheten genom behovsbaserad kompetens? 💡

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.