INVOLVUS framtidssäkrar leveranser i Stockholm

En grossist av livsmedel har tagit hjälp av INVOLVUS för att framtidssäkra sina leveranser och minskade samtidigt administrationstiden med 20%. Arbetet omfattade kartläggning av processer från order till leverans, upphandling och införande av moderna system. Utmaning...