Behovsbaserad kompetens

Vi ger våra kunder ett komplett stöd för styrning och utveckling inom IT & Digitalisering.

Oavsett om du behöver strategisk rådgivning, projektledning eller har behov av en ansvarig som leder Er framåt i den digitala transformationen finns vi där som ett team för Er.

INVOLVUS ger företag och organisationer möjlighet att öka kompetensen behovsbaserat inom den egna IT-funktionen.

Strategisk rådgivning

Tänk först, agera sen

Stora drömmar och ideèr kräver strategi och struktur. Vi analyserar Era behov, ser över förbättringsområden och vilka kostnadsbesparingar som kan genomföras.

Läs mer här…

Projektledning

Förändringsprojekt skall vara kul

Projektledning är ofta avgörande för om ett projekt blir framgångsrikt eller ej. Låt oss avlasta, förstärka eller leda era förändringsprojekt så ni får en kvalitetssäkrad leverans.

Läs mer här…

Ansvarig

Helhjärtat ansvar

Denna tjänst är vårt signum vad gäller behovsbaserad kompetens kopplat till IT & digitalisering. Vi tar rollen som ansvarig med flexibel leverans av såväl kompetens som tid som motsvarar Er verksamhets behov.

Läs mer här…

… om Strategisk rådgivning

Med vår samlade erfarenhet från olika branscher, verksamhetssystem och leverantörer förser vi er som organisation med kompetent oberoende rådgivning.

Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar Er där vi arbetar med nulägesanalys, revision, strategi och som bollplank.

Vi upprättar vi en långsiktig digital strategi kopplat till Era affärsmål och sätter sedan planen i verket.

I grunden har vi vår webbaserade plattform som ger Er ett professionellt stöd för att styra IT-verksamheten.

Vår uppgift är att gå igenom de områden som berör Er verksamhet, förfina de som fungerar bra och arbeta bort de som tar kraft ur organisationen.

intranät, diskussion

…om Projektledning

Projekt kan belasta er organisation väldigt mycket och kanske inte ens få den effekt som ni ville uppnå. Utmaningar skall hanteras avseende leveranser från flera leverantörer och med fastställda deadlines.

Vår erfarenhet gör att vi sitter på metodik & framgångsfaktorer för att driva effektiva och lönsamma projekt.

Genom åren har vi ansvarat och genomfört åtskilliga projekt och vet att det krävs engagemang, kunskap och ledarskap för att lyckas nå de effektmål som kravställts.

…om Ansvarig

I denna tjänst får ni tillgång till all vår samlade erfarenhet och utvecklade metod.
I rollen tar vi fram en långsiktig strategi och en plan som vi sedan styr för att uppnå önskad målbild.

Här tar vi tillsammans med Er kontroll och skapar en strategi och struktur för inköp, avtal och leverantörer. Vi går igenom befintliga processer för att effektivisera och automatisera dessa utefter din verksamhet och bransch.

Låt oss tillsammans framtidssäkra er verksamhet.