BehovsbaseradBehovs-baserad IT på insidan

Företag använder vår erfarenhet för att förstärka sin IT-kompetens gällande IT-struktur, strategi, upphandling samt projektledning. Läs mer om våra tjänster nedan.

Rådgivning

Man kan inte vara bäst på allt

Med vår samlade erfarenhet från olika branscher, verksamhetssystem och leverantörer förser vi er som organisation med kompetent oberoende rådgivning.

Tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar er, där vi arbetar med nulägesanalys, revision, strategi och som bollplank.

I grunden har vi vår webbaserade plattform IT-portal.se som ger Er ett professionellt stöd för att styra IT-verksamheten.

Projektledning

Förändringsprojekt skall vara kul

Projekt kan belasta er organisation väldigt mycket och kanske inte ens få den effekt som ni ville uppnå.

Genom åren har vi ansvarat och genomfört åtskilliga projekt och vet att det krävs engagemang, kunskap och ledarskap för att lyckas nå de effektmål som kravställts.

Låt oss avlasta, förstärka eller leda era förändringsprojekt

Ansvarig

Helhjärtat ansvar

Denna tjänst är vårt signum vad gäller behovsbaserad IT. Vi tar rollen som ansvarig med flexibel leverans av såväl kompetens som tid.

I denna tjänst får ni tillgång till all vår samlade erfarenhet och utvecklade metod.

I rollen tar vi fram en kortsiktig plan och en långsiktig strategi och styr sedan så att önskad målbild uppnås.

Låt oss tillsammans med er framtidssäkra er verksamhet.