Vår bakgrund

Vi startade vår verksamhet 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Som företag kan man använda vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av verksamheten där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet av både affärsutveckling, organisationsutveckling och IT med tjänster inom försäljning, leverans och ledningsarbete.

Vi har idag kontor i Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg samt Helsingborg och växer kontinuerligt för att möta våra befintliga och nya kunders behov av strategisk rådgivning.

Affärsidé

INVOLVUS är oberoende IT-rådgivare som förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens mål.

Vi brinner för att utveckla verksamheten tillsammans med våra kunder och samtidigt ge dem trygghet. För att vi skall lyckas med detta arbetar vi på INVOLVUS utefter 4 kärnvärden. Dessa grundstenar visar tydligt vad vi är och vad vi står för. Dessa bär vi med oss varje dag i vårt företag och ute hos våra kunder. Vi kallar dessa för:

F. A. S. T.

Framtids-

orienterade

VI LÖSER PROBLEM OCH SKAPAR MÖJLIGHETER

”Det är förmågan att tänka framåt som stimulerar innovationer av olika slag, och som visar vägen till framtida framgångar.

Läs mer…

Vår uppgift är att förutse problem och skapa möjligheter genom att noggrant studera vår omvärld för att bättre förstå kundens behov.

Det är först då som det är möjligt att erbjuda fulländade IT-lösningar som både är kundanpassade och kostnadseffektiva.”

Ansvarsfulla

VI GARANTERAR ALLTID ETT HÅLLBART RESULTAT

”Ansvarstagande är nyckeln till att betraktas som ett öppet och tillförlitligt företag. Därför står människorna i centrum hos INVOLVUS.

Läs mer…

Det är våra medarbetare som tillsammans gör att företaget inte bara kan utveckla de bästa IT-lösningarna, utan också skapa den verksamhetsutveckling som krävs på insidan hos våra kundföretag.

Därför kan vi alltid garantera våra kunder ett resultat som håller vad vi lovar. Oftast överträffar vi deras förväntningar!”

Smidiga

VI ÄR LYHÖRDA OCH JOBBAR PÅ INSIDAN

”Vi har insett att alla kunder har olika förutsättningar. Enligt vår erfarenhet kan vi lyssna mer och bättre förstå deras behov, ju närmare dem vi befinner oss.

Läs mer…

Därför är vår grundmurade branschkunskap i kombination med närheten till våra kunder en viktig framgångsfaktor för oss på INVOLVUS.

Vi jobbar alltid på insidan i kundens verksamhet. Och där får vi saker att hända – snabbt och effektivt. Att vara smidiga är ett arbetssätt som skall genomsyra vårt varumärke och alla medarbetare.

Tillsammans skall vi möta våra kunder med ett öppet sinne och alltid se möjligheterna i varje affärsrelation. Det gör det ovanligt lätt att jobba med oss”.

Trovärdiga

VI ÄR OBEROENDE OCH GER KUNDEN VAD DE BEHÖVER

”Vi är en oberoende konsult med ett brett nätverk av leverantörer och har idag erfarenhet från tusentals IT-projekt inom affärsdriven verksamhetsutveckling.

Läs mer…

I varje nytt uppdrag tar vi med oss vår samlade kompetens och är inte nöjda förrän vi hittat den tändande gnistan som gör kundens organisation ännu mer effektiv.

För oss på INVOLVUS är avståndet från tanke till handling ovanligt kort”.