INVOLVUS framtidssäkrar verksamhet inom flygindustrin

Marknadsledande leverantör av kontrollerad luftfuktighet i passagerarflygplan framtidssäkrar sin verksamhet genom att anlita INVOLVUS som IT-ansvariga. Utmaning Företaget som är ett börsnoterat bolag löser den luftfuktighetsproblematik som alla passagerarplan dras...