Marknadsledande leverantör av kontrollerad luftfuktighet i passagerarflygplan framtidssäkrar sin verksamhet genom att anlita INVOLVUS som IT-ansvariga.

Utmaning

Företaget som är ett börsnoterat bolag löser den luftfuktighetsproblematik som alla passagerarplan dras med. Branschen har en allt snabbare teknologisk utveckling och det fanns ett behov att förstärka sin kompetens som kravställare inom IT då de helt och hållet förlitade sig på att externa partners kunde levererade rätt kvalité. En annan utmaning var de högt ställda regulatoriska kraven från flygindustrin och dess kunder och hantera dessa kopplat till bolagets egna krav på IT-stöd i produktion och verksamhet.

Lösning

Leverantören valde att anlita INVOLVUS som oberoende strategisk rådgivare och IT-ansvarig.  En första analys och kartläggning av hela verksamheten tillsammans med Ledningsgrupp och input från IT-Revision skapade till att börja med en 3 årig IT-plan att arbeta utefter för att säkra och förädla IT-miljön.

Resultat

Leverantören har gått från en fragmenterad IT-miljö med behov av modernisering till att centralisera all IT på en redundant och kontrollerad IT-miljö med användarvänlighet och samarbete i fokus. Arbete med den 3 åriga IT-planen skapade också förutsättningar för bolaget att fortsätta arbeta effektivt när pandemin var ett faktum.

Daniel Jarmyr

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

daniel.jarmyr@involvus.se

070-354 76 44

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.