En grossist av livsmedel har tagit hjälp av INVOLVUS för att framtidssäkra sina leveranser och minskade samtidigt administrationstiden med 20%. Arbetet omfattade kartläggning av processer från order till leverans, upphandling och införande av moderna system.

Utmaning

Grossisten har levererat produkter till Stockholmsregionens restauranger och pizzerior sen 1990. Den tidigare IT miljön köptes in och har använts i över 20 år. Den har under åren haft en hög driftsäkerhet men begränsade möjligheter att effektivisera verksamheten. En annan utmaning var den stora teknikskulden och riskerna som kommer med en gammal IT miljö avseende incidenter och återställning av system.

Bristen på kompetens om det gamla verksamhetssystemet samt kunskap om vilka system som finns på marknaden och som passar verksamheten och branschen bäst gjorde att företaget tog beslut att använda en oberoende rådgivare för att säkerställa och digitalisera bolaget.

Lösning

Grossisten valde INVOLVUS för att kartlägga befintlig IT-miljö och företagets processer. Allt från när kunden kontaktar grossisten och order mottas, till att den plockas på lagret för att slutligen levereras till kunderna. Även de administrativa rutinerna bland tjänstemännen kartlades.

INVOLVUS upprättade sedan tillsammans med verksamheten kravställning och upphandling av leverantörer och system för att sedan vara projektledare för hela införandet och utvecklingen under projektet.

Resultat

Företaget har gått från en gammal IT-miljö med en gigantisk stor teknikskuld tillsammans med stora risker och nu bytt ut allt från verksamhetssystem till nätverk och infrastruktur samt datorer och mobiltelefoner. Den nya plattformen har förutom en hög driftsäkerhet även möjliggjort att grossisten effektiviserat sina processer och medarbetarna kan nu jobba med moderna verktyg och system. Övergången till att jobba mer digitalt har för ordermottagare och administratörer gett upp till 20% mindre administration mot tidigare arbetssätt.

Constantinos Amiridis

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

constantinos.amiridis@involvus.se

073-93 99 666

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.