IT-mäklarna startade 2011 med affärsidén att erbjuda kompetensförstärkning på insidan hos företag avseende IT-rådgivning.

Vi har gjort en fantastisk resa tillsammans med våra kunder. Idag erbjuder vi oberoende strategisk och operativ rådgivning, projektledning samt behovsbaserad IT-ledning.

Vi finns idag på flera orter och under våren har vi genomfört ett värdegrundsarbete för att förtydliga vårt erbjudande och inriktning framöver.

I samband med detta arbete byter vi nu namn från IT-mäklarna till INVOLVUS.
Läs mer om oss på vår nya hemsida www.involvus.se

INVOLVUS makes your business tick!