VI LÖSER PROBLEM OCH SKAPAR MÖJLIGHETER

”Det är förmågan att tänka framåt som stimulerar innovationer av olika slag, och som visar vägen till framtida framgångar. Vår uppgift är att förutse problem och skapa möjligheter genom att noggrant studera vår omvärld för att bättre förstå kundens behov. Det är först då som det är möjligt att erbjuda fulländade IT-lösningar som både är kundanpassade och kostnadseffektiva.”

När hela bolaget nyligen träffades i Göteborg var det för att lära känna varandra bättre. Involvus har växt under året och nya medarbetare har börjat. Före sommaren ställde vår vd Fredrik Svantesson frågan om det fanns några som var intresserade av att åka Stafettvasan, det blev ett rungande ja och våra två lag fick ett träningspass hos Skidome.

Involvus har börjat slipa formen inför Stafettvasan.

Framtidsorienterade är ett av våra fyra värdeord.  För dagens aktivitet passade det väl in då ”förutse problem och skapa möjligheter” samt ”noggrant studera vår omvärld för att bättre förstå kundens behov” var precis det vi gjorde under träningspasset. Det är viktigt att sätta på sig kundens glasögon. Denna dag var det vi som var kunden!

Följ oss på LinkedIN