Vi blickar tillbaka på 2018 som varit fyllt av utveckling och tillväxt. Vi ser tillbaka på en händelserik vår och höst, och blickar framåt mot nya utmaningar!

Under våren etablerade vi oss i Värmland med kontor i Karlstad, sedan april har Daniel drivit INVOLVUS framåt i regionen och i början av 2019 släpper vi en spännande nyhet från Värmland.  

Liksom för många andra har våren varit fylld med arbete kring GDPR, vi har varit med och stöttat företag i arbetet med implementeringen av GDPR och etableringen av nya rutiner kring den nya förordningen. Under hösten har fokus skiftat från implementering till efterlevnad av GDPR, INVOLVUS har erbjudit analys av rutiner och hantering av personuppgifter för att få en bild av hur de nya rutinerna fungerar i verksamheterna.

Under våren etablerades även ett nytt verksamhetsområde, oberoende rådgivning inom Digital Marknadsföring. Sedan augusti har Elena arbetat med detta med utgångspunkt i Borås.

I augusti fortsatte INVOLVUS med sin geografiska utveckling genom att öppna ett kontor i Varberg, det har sedan länge funnits verksamhet i Varberg, men det var först i Augusti som vi fick ett kontor!

Under 2018 har vi vuxit tillsammans med våra kunder, nya såväl som gamla, och vi ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans under 2019.

Gott Nytt År, nu kör vi!