Mattias kommer senast från Moelven IT där han han verkat som projektledare och lösningsansvarig för AX avseende implementationer, men har även jobbat runt IFS som är Moelvens primära ERP system.

Mattias har också haft ansvar för Moelvens införande av Viol 3 från Biometria som är ett branschgemensamt system för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Han kommer nu att behålla ansvaret genom rollen som oberoende rådgivare på INVOLVUS.

Mattias har en lång och gedigen bakgrund inom projektledning, förändringsledning, verksamhetsutveckling och är också certifierad verksamhetsutvecklare.

”Jag ser fram mot att arbeta som oberoende rådgivare och med min djupa erfarenhet inom IT gällande bransch, teknik och roll hjälpa våra kunder med utveckling och digitalisering. Med mig från min senaste arbetsgivare har jag en gedigen erfarenhet från Industri och stark förståelse för skoglig verksamhet.” säger Mattias Eriksson

”Det är en otrolig förmån att få en individ som Mattias i laget som inte bara tillför hög kompetens inom projektledning, verksamhetsutveckling och förändringshantering inom IT, utan också kommer med en kunskap om en bransch som är stark i Värmland” avslutar Daniel Jarmyr, Ansvarig för INVOLVUS i Värmland.

Mattias kommer att utgå från vårt INVOLVUS kontor i Värmland.

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.