Den 2:e augusti välkomnar vi Jenny Ask till INVOLVUS.

Jenny kommer senast från en anställning på kundsidan inom The Cotton Group koncernen, tidigare Fristads Kansas Group, där hon bland annat leder ett projekt för implementering av IT infrastruktur och affärssystem åt bolaget HejMar AB.

Innan det har hon jobbat som IT-konsult främst inom projektledning och ser nu fram emot att igen gå in i konsultrollen.

”Det ska bli både spännande och väldigt roligt att bli en del av INVOLVUS-teamet och jag hoppas kunna bidra med konsultation inom IT från ett affärssystemsperspektiv. Jag har alltid drivits av att hitta smarta lösningar som supporterar och effektiviserar kunders kärnverksamhet och ser fram emot att gå in i rollen som oberoende rådgivare för att hitta just det bästa för kunderna”, säger Jenny Ask.

”Efterfrågan på våra tjänster har ökat kraftigt det sista året och med Jenny får vi en fantastisk kompetensförstärkning och mer resurser till våra befintliga och kommande kunder, avslutar Fredrik Svantesson, VD på INVOLVUS.

Jenny kommer att utgå från INVOLVUS kontor i Borås.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.