INVOLVUS alla medarbetare från våra sex kontor i landet samlades i strålande väder för årets vårkonferens på Varbergs kusthotell.

Utveckling av vårt arbetssätt internt och på alla våra fantastiska kunder samt erfarenhetsutbyte stod på agendan.

Workshop genomfördes där INVOLVUS verktyg och metoder arbetades igenom i olika grupper. Kreativa förslag togs fram för att utveckla våra tjänster.

Våra verktyg som vi använder tillsammans med våra kunder och i dess verksamhet för att styra och ha kontroll under den digitala transformationen diskuterades. Utvecklingsbara områden togs fram och presenterades för hela företaget och ligger sedan till grund för kommande utvecklingsplan som skapar mervärde internt och externt.

Status, dialog och nästa steg kring INVOLVUS Akademi som startade förra året  för att utveckla alla medarbetare var också en punkt för dagen.

Efter denna kreativa övning fortsatte sedan dagen med SPA-ritualer, bastu och varma bad. Havsbad lockade några där havet erbjöd hela 5 plusgrader.

Kvällen avslutades med att vi avnjöt en god middag tillsammans med många skratt på restaurang Johns Place precis intill havets vågor.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.