Den här veckan hälsar vi Peter Jönarp varmt välkommen till INVOLVUS!

Vi är otroligt glada att ha dig här och är nyfikna på att få höra vem du är, vad du gjort och hur du ser på resan med oss och våra fantastiska kunder.

 

Vem är Peter Jönarp?

Jag är från Forshaga men har bott i Karlstad större delen av livet. Idag bor jag på Hammarö med mina söner och min sambo och hennes två barn.

Sport och idrott är en stor del av mitt liv, länge varit aktiv inom fotboll, ishockey och handboll, både som spelare och ledare. Nu för tiden är det golf och lite padel som gäller för att hålla igång bollsinnet. Jag är även med som ledare inom handbollen på Hammarö för min yngsta sons lag. Utöver det så umgås vi ofta med våra vänner.

Arbetat inom IT-branschen i drygt 23 år.

Du har en lång och gedigen erfarenhet från Tech-branschen. Vad jobbade du med innan du kom till INVOLVUS?

Nu senast kommer jag från Karlstads kommun där jag under ca 10 år hade rollen som IT-strateg centralt på avdelningen för digital utveckling och innovation på kommunledningskontoret.

Arbetsuppgifter och uppdrag har varierat under åren, de första åren var det mycket fokus på IT-upphandlingar för koncernen, arbetade en hel del med sourcinganalys för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i våra tjänster. Utredningar och förstudier kring framtida IT-plattformar och system har varit en del av uppdraget och jag genomförde en stor utredning tillsammans med våra verksamheter kring den moderna arbetsplatsen vilken resulterade i dagens moderna och flexibla lösning baserad på Microsoft 365.

De senaste 4-5 åren har det varit fokus på digitalisering för koncernens verksamheter. Både hur vi centralt skapar bästa förutsättningar för utveckling i verksamheterna och bolagen, men också stödja våra verksamheters digitaliseringsresor, genom metodstöd, omvärlds- och trendspaningar.  Jag genomförde ofta inspirationsdragningar för våra verksamheter för att hitta potentiella värdeskapande tjänster eller nya arbetssätt kopplat till den digitala utvecklingen.

Det har också varit fokus på ledning och styrning inom koncernen för den digitala utvecklingen, etablering av behovs- och beslutsprocesser och organisering med ledningsgrupper och nätverk för verksamhetsutveckling.

Innan jag började på Karlstads kommun arbetade jag som konsult på Pulsen AB i Karlstad där jag arbetade mestadels mot större offentliga verksamheter men även mot privata kunder runt om i landet.

I min roll arbetade jag mycket med förstudier och utredningar där det handlade om planering, införande och implementering av nya komplexa lösningar och plattformar. I dessa projekt har jag haft roller såsom projektledare, projektplanerare och arkitekt, där jag arbetat tätt ihop med kunderna och deras verksamheter och ledningsgrupper, samt internt hos oss varit delaktig i hela processen ifrån skapande av offert till införande. Jag arbetade också internt i bolaget, visionärt och strategiskt, för att ta fram nya funktioner och tjänster kopplat till vår tjänstekatalog samt ansvarade för internt nätverk inom konsultgruppen.

Under våren 2011 utbildade jag mig till Certifierad verksamhetsarkitekt. Den handlar lite kort om att analysera verksamheter, dess informationsbehov, processer och system, för att sedan använda kunskapen till att planera och införa mer lämpade/effektiva processer och system, föra verksamhet och IT närmare varandra och se till att verksamheten har rätt IT-stöd kopplat till affärsmål och utvecklingsplaner. Denna utbildning ledde bland annat till att jag hade en roll som Processledare för bolagets process för resursplanering och ansvarade för dess utveckling och implementering i verksamheten.

Varför har du valt att jobba på INVOLVUS?

Utvecklingstakten i vår omvärld går rasande fort vilket gör att det ibland kan vara svårt för verksamheter att både hitta tid och resurser som behövs för att ta ut nya riktningar och strategier för att hinna med i utvecklingen. Där ser jag att med INVOLVUS genomarbetade metoder och arbetsprocesser för att stödja kundernas verksamhets- och affärsutveckling utifrån kundens perspektiv ligger helt rätt i tiden.

Jag har följt er utveckling under ett antal år och jag tycker att ert budskap och erbjudande känns mycket tilltalande! Så ska det bli riktigt spännande att vara del av INVOLVUS och tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor skapa värde för våra kunder!

Vad tillför du INVOLVUS och sin tur våra kunder?

Bred kompetens inom IT, kravställningar kopplat till upphandlingar och att skapa rätt tekniska förutsättningar för verksamhetsprocesser. Strategier som skapar rätt tekniska förutsättningar och förmågor för att stödja verksamheter

Perspektiv som verksamhetsarkitekt, hur information, processer och system hänger ihop och kan kvalitetssäkras.

Erfarenhet från den komplexa organisation som kommuner har, där man stödjer allt från flygplats, vård , skola och samhällsbyggnad från samma tekniska plattformar.

Hur man kan använda omvärlds- och trendspaningar strukturerat för att vara förberedd på snabba förändringar inom olika branscher.

Jag tror att min erfarenhet kring digitalisering och verksamhetsutveckling kan tillföra ett stort värde, stödja företag i att hitta potentialen genom den tekniska utvecklingen från hur man bör arbeta med IoT och datahantering,  till hur man kan automatisera olika arbetsflöden eller införa helt nya arbetssätt för att skapa värde.

Stort tack för din tid Peter. Nu skall du få fortsätta att framtidssäkra våra kunders verksamhet.

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.