INVOLVUS välkomnar Markus Bengtsson som oberoende rådgivare på INVOLVUS.

Markus kommer senast från en roll som Supply Chain Manager på Scorett Footwear AB.

Under åren har fokus varit på Business Intelligence, WMS lösningar samt projektledning för ERP-projekt inom retailbranschen.

”Jag ser fram emot att få arbeta som oberoende rådgivare på INVOLVUS och med min erfarenhet kunna hjälpa befintliga och nya kunder att utvecklas på sina digitala resor framåt”, säger Markus Bengtsson

”Trenden vi ser är att behovet av INVOLVUS tjänster för oberoende rådgivning, projektledning och IT-ansvarig ökar hela tiden.

Företagen ser möjligheten att dra nytta av vår verksamhetskunskap i kombination med IT då vi verkar i många olika branscher samt konstant breddar vår kompetens kopplat till den digitala transformation som sker just nu i världen”, avslutar Jonas Axelsson, ansvarig för INVOLVUS Halland.

Markus kommer att utgå från INVOLVUS kontor i Halland.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.