Den 10 Januari välkomnar vi Lars-Erik Pesonen till INVOLVUS.

Lars-Erik har många års erfarenhet av digitaliseringsresor och har arbetat som IT-chef på ett flertal företag i Borås. Senast i ACG Gruppen och tidigare på Modexa.

Under karriären har Lars-Erik arbetat operativt och strategiskt för att skapa effektiva och pålitliga IT-miljöer och bla varit ansvarig för affärssystemsprojekt, systemägare, kravställning för olika webblösningar samt teknik/drift.

”Jag ser fram emot att bli en del av INVOLVUS. Som oberoende rådgivare och genom min breda kunskap inom IT kommer jag kunna bidra med att hjälpa INVOLVUS kunder på många plan. Stabila IT-miljöer och digitalisering av processer står högt på agendan för att framtidssäkra verksamheterna” ,säger Lars-Erik Pesonen.

”Vi har många förfrågningar från företag som vill snabba på och samtidigt ha en bra styrning för att navigera rätt på sin digitaliseringsresa och då använda sig av en oberoende part. Det är fantastiskt att vi kontinuerligt lyckas knyta till oss fler och flera duktiga personer med hög kunskap och erfarenhet”, säger Fredrik Svantesson, VD

”Styrkan hos INVOLVUS är just att vi är oberoende samt att vi genom alla rådgivare på INVOLVUS har möjlighet att erbjuda kompetens inom de flesta områden på våra kunder”, avslutar Lars-Erik.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.