Idag har vi haft en heldag med kompetensutveckling.

Vi är ofta ute hos kunder och stöttar upp i deras verksamheter, men vi träffas också och utvecklar oss själva och våra erbjudanden! Idag har vi haft besök av Marie-Therese Christiansson, ProPrefekt och lektor på Karlstads Universitet. Där bedriver hon forskning och arbetar med att utveckla koncept, modeller och metoder för processorientering i praktiken (PoP) för att stödja effektiv processorienterad verksamhetsutveckling.

Idag har Marie-Therese haft en workshop i processkartläggning med oss på INVOLVUS. Tillsammans har vi diskuterat allt från praktiskt arbetssätt, koncept och metoder till effekter och mål med processkartläggningar då detta är en viktig del i vårt arbete för att framtidssäkra våra kunders verksamheter.

Funderar du på en kartläggning av er verksamhet och era processer? Vi hjälper er komma igång!