Vi växer vidare över hela landet och välkomnar nu Mathias Bohlin till INVOLVUS.

Mathias har en lång karriär och erfarenhet av digitaliseringsresor kopplat till affärssystem, logistik, e-handel och kommer närmast från ett konsultbolag inom affärssystemsbranschen där han haft lite olika roller inom projektledning, verksamhets konsult och VD.

”Genom åren har mitt arbete handlat om implementationer och systemintegrationer mot olika e-handelsplattformar och lagersystem där jag arbetat med ett flertal bolag inom olika branscher. Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina kollegor ge ett komplett stöd till INVOLVUS kunder, berättar Mathias Bohlin.”

Utöver den yrkesmässiga vardagen är Mathias bosatt söder om Stockholm tillsammans med fru och 3 söner på 14, 12 och 9 år där vardagar och helger snabbt fylls av olika idrottsaktiviteter då alla fem är aktiva inom olika sporter.

”Kompetens och rådgivning kopplat till affärssystem, e-handel och logistik efterfrågas mycket just nu. Mathias erfarenhet och kompetens stärker ytterligare vårt erbjudande avseende oberoende rådgivning, projektledning och som IT-ansvarig över hela Sverige”, avslutar Fredrik Svantesson, VD på INVOLVUS.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.