I tider som dessa känns det bra att komma med positiva nyheter!

Vi växer och välkomnar från och med 1:a april Karin Svensson till INVOLVUS Halland!

 

”Det är fantastiskt att vi i tider som är tuffa kan komma med så positiva nyheter. Detta vittnar om att det finns ett behov av vårt erbjudande som oberoende rådgivare där vi är med och driver utveckling och effektivisering utefter våra kunders visioner och mål med IT och Digitalisering som möjliggörare” berättar Jonas Axelsson, platschef Halland.

”I det dagliga arbetet kan det vara svårt att prioritera den strategiska planeringen. Som oberoende partner kan vi finnas där och göra skillnad genom att skapa struktur och driva strategisk utveckling utifrån företagens förutsättningar!” fortsätter Karin.

Karin har en bred erfarenhet från IT och HR, från både offentlig och privat sektor. Senast kommer hon från Halmstads Kommun, dessförinnan har hon varit på WM-Data, Logica, Evry och skokoncernen Nilson Group. Sedan 2000 har hon följt den digitala utvecklingen inom både HR och IT.

 

”Jag ser fram emot att använda min breda erfarenhet och bidra till utveckling hos de lokala bolagen i Halland” Säger Karin

 

”I samband med förändringsarbete ser jag det som otroligt viktigt att ha med sig HR-perspektivet för lyckade projekt och värdeskapande utveckling. För mig är affärsmannaskapet målet där HR och IT är möjliggörare när de nyttjas och prioriteras rätt. Jag ser fram emot att bidra både på en strategisk nivå men även en operativ då det engagerar mig! Halland har bra förutsättningar för näringslivet och det ska bli spännande att vara med och skapa möjligheter för utveckling i regionen. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor vara med och stärka regionen genom långsiktigt och tryggt samarbete med INVOLVUS och den breda kunskapsbank som vi har!”.