INVOLVUS har precis avslutat sitt 12:e verksamhetsår.

Ännu ett år har gått och vi får aldrig nog av att hjälpa våra kunder att framtidssäkra deras verksamheter. Det roliga är också att vi under året har vuxit mer än förväntat och att våra kunder får tillgång till mer samlad oberoende kompetens än någonsin innan.

Det är styrkan med INVOLVUS! Att vi tillsammans kan hjälpa våra kunder med allas vår kompetens i form av INVOLVUS metod/arbetssätt och kompetensöverföring.

Efter ett fantastiskt och händelserikt år tillsammans med våra kunder och alla fantastiska medarbetare ser jag nu fram emot var vi är om ett år när vi fortsätter växa och utvecklas.

Några milstolpar under verksamhetsåret 2022/2023:

  • Vi har startat 2 nya kontor och kommer att fortsätta växa under 2023/2024.
  • Anställt 10 nya medarbetare med nya intressanta kompetenser som ger bättre samarbeten, utvecklad metod och mycket härlig energi och trygghet i vår leverans ut mot kund.
  • Haft förmånen att börja arbeta med många nya kunder
  • Vidareutvecklat INVOLVUS Akademi för att ge samtliga medarbetare möjlighet till ständig utveckling.
  • Breddat vårt erbjudande ytterligare kompetensmässigt kring områden inom Tech/IT som gör att vi oavsett bransch och storlek har möjlighet att stödja företag, kommuner och organisationer på sin resa för att framtidssäkra sin verksamhet.
  • Vi har startat vårt CSR arbete med att skänka pengar till BRIS och Läkare utan gränser
  • Vi har firat som företag! 😊

Avslutningsvis:

Tack alla kunder för att ni har valt att arbeta med oss under året och vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete tillsammans!

”Underbara framtid, det mesta är ännu ogjort”

Verksamhetsåret 2023/2024 har precis börjat. Nu kööör vi!!!

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.