2021 är till ända och det är dags att summera året.
Det har varit ett inspirerande år där vi upplever att behovet för företag och organisationer att framtidssäkra sin verksamhet ligger högt upp på agendan.

INVOLVUS som oberoende rådgivare kan konstatera att….
✔️Vi har fått möjligheten att arbeta med 27st nya kunder under året
✔️Antalet INVOLVUSare har vuxit med över 30%
✔️Vi har startat INVOLVUS i 2 nya regioner, Stockholm och Skåne och finns nu totalt i 6 regioner.
✔️Vi har startat INVOLVUS Academy för att utveckla varandra och våra kunder.
✔️Vi erbjuder nu kompetens inom de flesta områden kopplat till digitalisering och inom många branscher.
✔️INVOLVUS har firat 10 års jubileum!

 

Vi har redan gjort klart med ytterligare två personer som börjar på INVOLVUS i början av 2022 och nu tar vi sats för att erbjuda rådgivning, projektledning och IT-ansvar på fler regioner i Sverige under nästa år.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.