Vi säger grattis till Torbjörn Snygg på INVOLVUS som erhållit DF Kompetens certifikat ”Certifierad CIO”.

Som oberoende IT-rådgivare förstärker vi företagens kompetens. Som en del i att framtidssäkra och kvalitetsstämpla vårt arbete har vi valt att certifiera oss.

Utbildningen omfattar områden som:

  • Ledarskap, kommunikation och förändringsledning
  • Affärsplanering, affärsstrategi och kontinuitetsplanering
  • IT-governance
  • IT-strategi, arkitektur, projektportfölj, projektstyrning
  • IT-leverans och cybersecurity

”En CIO har ett stort ansvar kopplat till allt från verksamheten och kärnaffären till IT-strategi och leverans. Därför krävs att vi på INVOLVUS ständigt följer forskning och utveckling inom området för att effektivt kunna bidra med hög kunskap inom dessa områden till företag, organisationer och kommunala verksamheter”, säger Torbjörn Snygg.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.