Med fortsatt stark tillväxt för INVOLVUS Värmland välkomnar vi nu Eric Ceder som oberoende rådgivare till bolaget.

”Det är fantastiskt att vi nu växer med ytterligare en rådgivare som stärker vår bredd och möjlighet att erbjuda vår framgångsrika Metod till företag och organisationer för att med IT skapa bättre förutsättningar och hög effektivitet hos värmländska företag”, säger Daniel Jarmyr.

Eric kommer närmast från Elvenite där han har jobbat med digitaliseringen av livsmedelsindustrin och före det 8 år på Systeam/EVRY där han har jobbat med hela kedjan av IT som konsult, produktchef och kundansvarig. Eric har lång erfarenhet av komplexa leveranser, upphandlingar av IT-system och arbetsplatstjänster men har även en bakgrund som delägare i en web-startup och projektledare.  

”Mitt perspektiv är att alltid kombinera ”människa, affär och teknik” för en lyckad leverans, säger Eric”. 

Missa inte någon av våra artiklar, följ oss på Linkedin för de senaste uppdateringarna!