Göteborgskontoret förstärker!

Det är med stor entusiasm vi meddelar INVOLVUS fortsatta tillväxtresa i Göteborg, och vi är glada över att presentera vårt senaste tillskott till teamet, Martin Berg.

Martin ansluter till INVOLVUS med en imponerande bakgrund och en gedigen erfarenhet inom digitalisering. Senast som Service Delivery Manager på Göteborgs Stad, där fokus varit på mobila appar och stadens strategi kring mobilitet i allmänhet. Dessförinnan har han arbetat i över 15 år i ledande befattningar hos Volvo Cars, vilket ger honom en omfattande förståelse för både branschen och ledarskapet.

”För många verksamheter är inte digitaliseringen den möjlighet som den borde vara. I stället är det lätt att känna sig vilsen och utmanad. Men utmaningar kan snabbt bli möjligheter med INVOLVUS metoder och processer för att stötta och utveckla kunderna. Det kommer bli spännande att få bidra till INVOLVUS och våra kunders framtidsresa”, berättar Martin Berg

På sin fritid ger Martin all sin uppmärksamhet till sitt åttiotals-hus och familj med tre barn. När tid finns reser han gärna. Island besöks minst en gång om året.

”Martin delar vår vision om att digitaliseringen ska vara en möjlighet snarare än en utmaning för organisationer. Han tror på kraften i INVOLVUS metoder och processer för att guida och stödja våra kunder på deras resa mot en framgångsrik digital transformation”, fortsätter Christoffer Gustafsson, ansvarig för INVOLVUS Göteborg.

INVOLVUS strävar efter att forma en framtid där digitalisering är en kraft för positiv förändring för företag och organisationer. Tillsammans formar vi framtiden – digitalt, hållbart och framgångsrikt.

Välkommen ombord, Martin Berg!

INVOLVUS Teamet

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.