INVOLVUS fortsätter att växa och öppnar kontor i Uppsala!

Vi växer nu i rekordfart över landet och startar nu upp verksamhet i en 7:e region. Vi välkomnar varmt Christoffer Jungbeck till INVOLVUS som kommer att ansvara för etablering och utveckling av våra oberoende tjänster till våra kunder i regionen. Christoffer kommer att bidra med lång erfarenhet från IT branschen där han primärt agerat strategisk rådgivare till företag i Uppsalaregionen i olika branscher.

”Digitaliseringen sker i rasande fart och det är inte alltid lätt att hitta varken tid och resurser för att se till att ens verksamhet har rätt verktyg. Att hela ledet i organisationer vet vad som gäller är extremt viktigt och rätt lösningar har aldrig varit mer prioriterat. INVOLVUS unika metod avseende oberoende rådgivning kopplat till IT/Tech är något som många företag i Uppsala kommer ha stor hjälp utav framgent”, säger Christoffer Jungbeck

INVOLVUS vision är att vara det självklara valet avseende oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige, och vi är på god väg att lyckas med det. Vi öppnar nu vår verksamhet i Uppsala som är en riktigt intressant region och det skall bli spännande att följa företag och organisationers behov i framöver,  säger Fredrik Svantesson, VD INVOLVUS

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål. Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.