INVOLVUS  öppnar sitt 6:e kontor

Vi fortsätter vår tillväxtresa och den 1 november etablerar vi oss i Skåne och därmed vår 6:e stad, Helsingborg. Vi välkomnar då Johan Håkansson till INVOLVUS och som ansvarig för regionen.

Johan har agerat i flera olika roller såsom IT-chef och projektledare samt i rollen som konsult och egenföretagare. Grundfokus har varit implementation och drift av systemnära IT-funktioner inom flertalet organisationer. Genom dessa uppdrag har han samlat på sig mycket erfarenhet och kunskap som kommer att komma befintliga och nya kunder till stor nytta.

I rollen som IT-chef har Johan bland annat hunnit med att upphandla och implementera affärssystem ett flertal gånger.  Till detta kommer de olika uppdragen han haft som konsult för tex. Woody bygghandel, Colorama, Vårdapoteket samt som projektledare på Landskrona Stad för implementation av olika verksamhetssystem inom hemvården.

Med min bakgrund tror jag att som oberoende rådgivare kunna tillföra INVOLVUS kunder kunskap och erfarenhet, säger Johan.  

Att Johan har ett stort driv och engagemang vittnar hans historik till, där han även hunnit med rollen som krögare.

Johan kommer att fokusera på att hjälpa de skånska företagen att öka sin effektivitet och produktivitet med hjälp av rätt IT och där resultatet ger en framtidssäkrad verksamhet.

Att etablera sig i södra Sverige känns som ett naturligt steg att ta och är helt i linje med vår utveckling och tillväxtplan för att täcka fler regioner i landet och kunna erbjuda INVOLVUS kunskap och tjänster till företag, kommuner och organisationer, berättar Fredrik Svantesson, VD.

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.