Varför skall ett företag enbart nyttja kompetens från sin interna IT-chef/ansvarig/avdelning när man kan få tillgång till över 30 IT-chefers kompetenser samtidigt?

Idag gäller det att använda kraften för att säkerställa och utveckla sin verksamhet kopplat till digitalisering. Många IT-chefer och ansvariga sitter ensamma på kammaren och funderar på hur man skall hitta rätt för just sin verksamhet och i djungeln av erbjudanden på marknaden. Verksamheten kräver utveckling och IT skall bistå med att förverkliga det.

Det finns otroligt många områden på den digitala kartan som påverkar hela eller delar av företagens verksamhet och omvärlden förändras konstant. ”Utvecklas man inte så avvecklas man” hör man ofta och det är nästan en omöjlighet för en ensam person eller en intern organisation att ha kompetens kring allt och fånga upp allt som händer i sin och andra branscher.

Men hur skall man tänka när man bygger upp sin organisation då?

Allt är beroende på storlek, komplexitet och förändringsbenägenhet i företaget eller organisationen. Ett större bolag har ofta någon form av egen IT-organisation där fokus kanske ligger på vissa utvalda områden, men för att täcka allt så behövs stöd genom extern kompetens, tex genom oberoende rådgivning och projektledning från INVOLVUS.

För mindre bolag finns det ofta ingen anledning att anställa och dra på sig fasta kostnader när man kan köpa ”behovsbaserad kompetens” och använda oss som IT-chef/ansvarig på deltid utefter vad som finns och är prioriterat i planen för året.

Samtidigt kan man inte dra alla över en kam då behovet ser olika ut i olika branscher och verksamheter. Det är också kopplat till företagens livslängd och datamognad, men de flesta framgångsrika företagen ligger långt framme med att använda extern kompetens i någon form.

Ett företag som tappar sin IT-chef/ansvarig rekommenderar vi tar en kontakt med oss på INVOLVUS. Vi kan täcka behoven som uppstår temporärt, men vi kan också ge rådgivning hur man strategiskt kan bygga upp sin kompetens i och runt företaget för att framtidssäkra sin verksamhet.

Många företag har också behov av stöd i upphandling och projektledning, och INVOLVUS täcker in de flesta områden oavsett bransch kompetensmässigt. Vi erbjuder kunskap och erfarenhet om hur andra gjort och vet oftast också vilka leverantörer och system som passar in hos kunden och dennes bransch. Effektiviteten blir också så mycket högre om man kopplar vår kompetens, nätverk och erfarenhet tillsammans med kundens verksamhetskunskap som de besitter.

”Vi kallar detta för behovsbaserad kompetens som bygger på att vi tillsammans med kunden arbetar fram en plan för hur behovet ser ut från år till år”

Hur ser arbetet ut på Era kunder?

INVOLVUS jobbar med stora, mellan och mindre företag/organisationer och det kan se lite olika ut beroende på kundens organisation. Om en kund har en egen IT-avdelning med anställd IT-chef/CDO/CTO har vi ofta rollen som projektledare & oberoende rådgivare/bollplank. På ett företag eller organisation som inte har en egen IT-kompetens tar vi oftast ett helhetsansvar kring alla frågor som rör digitaliseringen.

Företagen sitter ofta på hög verksamhets och branschkunskap som är nödvändig för att ta den digitala resan framåt, men behöver stöd i dialogen avseende strategi, struktur och plan framåt.

Det erbjuds också hur många system och lösningar som helst på marknaden och det kan vara svårt att värdera vilka som passar bäst för just sin verksamhet och bransch.

Ta säkerhetsområdet! Vad är viktigast? Att köpa alla systemskydd som erbjuds eller bygga en kontinuitetsplan för att verksamheten skall kunna rulla vidare även när man inte har tillgång till sin IT-miljö? Behöver vi en cyberförsäkring? Hur tänker andra företag och organisationer?

Svaret är inte givet och här behöver man prioritera rätt!

”Anledningen till att vi gillar INVOLVUS så mycket, är att Ni erbjuder något som vi själva inte kan uppnå fullt ut genom enbart anställda medarbetare. Bred kompetens, ständigt uppdaterad kunskap från både vår och andra branscher, samt att Ni är duktiga på att bryta ner allt och se precis vad vi behöver”

Vi lyckas också ofta med stora kostnadsbesparingar då vi ser över företag och organisationers avtal kopplat till tjänster och licenser kontinuerligt. Detta ligger helt rätt i tiden och många betalar alldeles för mycket då man inte har kunskap om marknaden och bevakar förändringar i prismodeller. INVOLVUS har kunskap om detta då vi dagligen arbetar med dessa frågor i dialog med leverantörer av system, licenser och tjänster.

Hur drar kunderna nytta av hela INVOLVUS kompetens?

INVOLVUS erbjudande och kompetens spänner idag över de flesta områden kopplat till digitalisering. Företagen har olika kompetensbehov från år till år beroende på hur planen ser ut. Strategi, rådgivning och upphandling för ett affärssystem vs ett plattformsbyte kopplat till infrastruktur kräver olika kompetens, och här erbjuder INVOLVUS rätt person och kompetens för rätt område kopplat till kundens IT-plan under årscykeln.

”Varje år genomför INVOLVUS mängder av analyser kopplat till IT/Tech som sedan mynnar ut i en strategi och en IT-plan hur man som företag och organisation skall navigera sig fram, effektivisera och automatisera för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Ansvarsfulla och trovärdiga är några av våra ledord. Välkommen att kontakta oss om Ni vill öka kompetensen och framtidssäkra Er verksamhet!

 

Om INVOLVUS:

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål.

Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.