INVOLVUS har nu genomfört sitt 8:e verksamhetsår.

Vi hade 2011 en vision som gäller än i dag: Att sätta oss på kundens sida och tillsammans med företagens fantastiska verksamheter och unika branschkunskaper förverkliga och snabba på den digitala resan. Vi ville hjälpa företagen känna trygghet att verksamheten är framtidssäkrad avseende IT.
Tillsammans med över 200 kunder har vi genom dessa år genomfört otaliga digitaliseringsprojekt & strategiarbeten. Vi har förmånen att på många företag ta ett helhetsansvar för IT och de stödfunktioner som måste finnas. För det är just vad det handlar om! Framtidssäkrade stödfunktioner som ger företaget, dess avdelningar och personal möjlighet att växa och utvecklas i kombination med lönsamhet.

Att skapa rätt byggstenar för att finnas kvar på marknaden men också för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det senaste året har vi också utökat våra tjänsteområden och erbjuder oberoende strategisk rådgivning inom marknadsföring.

Vi riktar en djup tacksamhet till alla våra kunder för att vi har fått möjlighet att vara delaktiga på Er resa fram till idag och förhoppningsvis många år framöver. Att få dela med sig av vår kunskap tillsammans med Er verksamhetskunskap är en oslagbar kombination!