Nytänkande företag etablerar sig i Halland!

Förändringarna är många och sker snabbt, affärsmodeller utvecklas och delningsekonomin är en stor del i utvecklingen. Det finns studier som visar att dagens affärsmodeller kommer se helt annorlunda ut om fem år. Det kan vara svårt att hänga med i  de snabba förändringarna och det finns många företag som inte har möjlighet eller egna resurser för att göra det. Där kommer INVOLVUS in. Som oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering arbetar vi tillsammans med en bredd av företag inom olika branscher och stöttar upp med vår kompetens och kunskap där behovet finns, berättar Jonas Axelsson.

Oftast finns det inte behov eller möjlighet till att ha en erfaren IT-chef på heltid. Då är det perfekt att använda sig av oss på INVOLVUS för att täcka upp behovet och undvika att halka efter i utvecklingen fyller Jonas i. Vi anpassar oss efter kundens behov och verksamhet och kan verka såväl operativt som praktiskt beroende vad verksamheten behöver. Ibland är det inte bara nya digitala lösningar som behövs utan kunskap om hur man använder befintliga på ett effektivt sätt fortsätter Jonas.​

Eftersom vi arbetar med så många olika företag i diverse branscher får vi en helt annan syn på hur utvecklingen. Därför kan vi ta med oss vår erfarenhet från ett case till ett annat fortsätter Peter Ingerstam. Nyckeln till att lyckas ligger i att förstå processerna och stötta upp med nya digitala lösningar för att förenkla och effektivisera vardagen för våra kunder. Det är just det som driver mig – att få vara med och utveckla en digital strategi som går hand i hand med affärsstrategin och framtidssäkrar kundernas verksamhet, avslutar Peter. ​

Vill du också ta tillvara på möjligheterna att hitta rätt väg för er verksamhet?
Kontakta Jonas Axelsson eller Peter Ingerstam på INVOLVUS i Varberg, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla dina affärer och öka din lönsamhet!