Vi välkomnar Miljöschakt som ny kund till INVOLVUS! Vi är väldigt glada över att få stödja entreprenadbolaget på deras digitala resa. Markus Wikhav kommer att gå in och stötta verksamheten med ett helhetsansvar kring IT- och digitaliseringsutvecklingen.

Det känns oerhört spännande att få möjlighet att stötta företaget på deras fortsatta digitala utvecklingsresa. Jag har en bakgrund från branschen och tillsammans med den samlade kompetensen och erfarenheten på INVOLVUS kommer vi kunna möjliggöra för Miljöschakt att ta steg framåt på flera områden, säger Markus.

Miljöschakt har flera olika verksamhetsgrenar mot både företag och privatpersoner och utför exempelvis grundläggningar för hus, dränering av källare och husgrund, VA-projekt och finplanering för privatpersoner, VA/vägföreningar och företag i Varbergsområdet. De arbetar också i uppdrag som underentreprenörer inom markarbeten, grus och transporter när större byggföretag har infrastrukturprojekt i Halland, Göteborg och Mark. Det kan röra sig om vägarbeten, utbyggnader av el- och fibernät, ställverk eller schaktning i samband med vatten och avlopp. För detta finns en maskinpark med entreprenadmaskiner som klarar av de flesta arbetsuppgifter.

Vi har redan kommit en bra bit på vägen och vill fortsätta förbättra våra digitala verktyg för att förenkla interna processer, skapa ännu mera kundnytta och möjliggöra nya affärer, säger Anna Sundmark på Miljöschakt.

INVOLVUS som stöd inom IT och digitalisering passar perfekt mot vårt behov. Att de finns där som en vägledning ger oss trygghet. Att de också kommer in och utmanar oss i våra befintliga arbetssätt och metoder betyder att vi får en aktör som hjälper oss med kontinuerlig verksamhetsutveckling och framflyttning av våra digitala positioner, avslutar Martin Asklöf, VD på Miljöschakt.

Vill du göra samma digitala resa som Miljöschakt för att säkerställa din verksamhet och nå dina affärsmål? Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Markus Wikhav

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

markus.wikhav@involvus.se

070-668 66 01

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Uppsala, Örebro,Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.