Alminia med 800 medarbetare på 13 orter är idag ett av de största serviceföretagen i Sverige och erbjuder personliga assistenter som ger stöd i vardagen åt barn, ungdomar och vuxna med stora funktionshinder.

Målet är att vara en av Sveriges ledande samordnare av personlig assistans och de är också delaktiga i att utveckla branschen vilket bl.a görs inom Vårdföretagarnas branschorganisation.

Kvalitétssäkrad personlig assistans

Det ställs höga krav på assistansverksamheter. Alminia uppfyller idag alla yttre som inre kvalitétskrav och förväntningar och jobbar idag fortlöpande med kvalitetssäkring av verksamheten.

Assistansföretaget växer och behövde stöd i sin långsiktiga IT strategi som i sin tur gör att verksamheten fortsätter att uppnå sina mål.

INVOLVUS anlitades som oberoende strategisk partner och arbetet består av:

– Stöd och rådgivning i utvecklingsfrågor av befintliga verksamhetssystem

– Utredning och införande av visselblåsarsystem

– Framtidssäkrad IT infrastruktur

– Leverantörsstyrning

Det har också genomförts ett revisionsarbete avseende informationssäkerhet på Alminia. Allt för att öka tryggheten för kunder och medarbetare, höja kraven på leverantörer samt kontinuerligt säkerställa att lagkrav uppfylls.

Resultatet av INVOLVUS och Alminias samarbete och de rutiner som nu finns på plats skapar nu möjlighet för fortsatt tillväxt med bibehållen hög kvalité och samtidigt kunna tillgodose enskilda kunders förväntningar.

Vill du göra samma digitala resa som ALMINIA för att säkerställa din verksamhet och nå dina affärsmål? Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Constantinos Amiridis

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

constantinos.amiridis@involvus.se

073-93 99 666

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.