”Det bästa med att jobba med INVOLVUS är att vi känner att de är en del av vårt företag”

– Johanna Brorsson, Kerry Logistics (Sweden) AB.

Vi har pratat med Johanna Brorsson (Head of Freight forwarding & Quality & CSR) på Kerry Logistics (Sweden) AB. Johanna berättar historien om hur samarbetet med INVOLVUS har sett ut och utvecklats sedan det inleddes 2013.

Kerry Logistics (Sweden) AB, är ett företag som levererar tjänster inom transport, spedition och lager. I Sverige är de 50 anställda, men de och ingår i ett börsnoterat företag mad huvudsäte i Hong Kong med över 25 000 anställda i hela världen. De erbjuder sina kunder ett nätverk över hela världen avseende kostnadseffektiva och flexibla logistiklösningar.

Johanna berättar att de inte hade ett behov av att anställa en IT-chef på heltid för den svenska verksamheten.

– Men vi behövde ändå få struktur, ordning och reda på vår IT och då var INVOLVUS rätt alternativ för oss då de erbjuder en flexibel lösning och kompetens som passade Kerrys behov! Vi har många leverantörer av IT-lösningar och applikationer, så det är viktigt att vi håller samman allt och ser det i ett långsiktigt perspektiv.

På frågan om hur arbetet har sett ut under åren svarar Johanna:

– I början fokuserade vi arbetet mycket på att inventera vår IT. Fokus låg främst på tredjepartslogistik och Spedition där vi har mycket integrationer som är viktiga för verksamheten och bara måste fungera. Vi har gjort mycket under åren och drivit flera olika projekt, allt från upphandlingar av telefoni till införande av Transport och Warehouse-system. En viktig del har varit att hitta balans och även avveckla system för att hitta långsiktiga och stabila IT-lösningar som passar vår verksamhet.

INVOLVUS har även stöttat och hjälpt oss att hålla ner IT-kostnaderna.

Vi har idag tydliga dialoger med leverantörer för att landa ner i stabila och långsiktiga lösningar som passar vår verksamhet. Idag vet vi att vi köper rätt tjänster, avtal och licenser till ”rätt” pris. Tidigare var det ett lågt intresse för IT-frågorna internt, men allt eftersom började vi arbeta med att överföra kompetens in i företaget och till flera personer för att vara mindre sårbara om något skulle hända. Idag har vi applikationsansvariga och en IT-grupp på Kerry som gemensamt ansvarar för dessa frågor.

Vi på Kerry känner att INVOLVUS har lyssnat in verksamhetens behov, stöttat oss i vår utveckling, hjälpt oss att bli mer självständiga och klara mer vardagliga IT-saker själva. Detta gör att vi nu istället kan lägga mer tid och fokus på att tillsammans ta fram en tydlig strategi och arbeta framåt på ett strukturerat sätt.

Det finns även utmaningar då vi ingår i en global koncern där våra ägare ställer höga krav på vår verksamhet när det kommer till centralisering, säkerhet och utveckling. Då känns det tryggt att ha en IT-Chef från INVOLVUS som bidrar med kunskap och erfarenhet och representerar Kerry Sverige.

En stor fördel är också att INVOLVUS är helt oberoende och har kompetens från många företag i vår och i andra branscher. Denna kompetens skulle vi inte ha fått genom att anställa en egen IT-chef.

Är ni nyfikna och vill läsa med om Kerry Logistics och vilka tjänster de erbjuder?

Kontaktpersoner:

Johanna Brorsson
Head of Freight Forwarding & Quality & CSR
johanna.brorsson@kerrylogistics.com
033-32 31 950
0703-81 04 86

Jim Ring
Oberoende Rådgivare
jim.ring@involvus.se
0706-297710