Staffan Jacobson, rådgivare på INVOLVUS ser nöjd ut!

Riksmäklaren är en stark aktör på Uppsalas bostadsmarknad och är en av regionens större mäklarföretag. Nu har samarbetet startat med att ta Riksmäklaren till nästa nivå och i en framtidssäkrad miljö.

 

Vi fick uppdraget att som oberoende rådgivare analysera och utvärdera den befintliga IT-miljön. Vår uppgift är att hitta kostnadseffektiva och moderna lösningar som stödjer Riksmäklaren på sin fortsatta resa, berättar Staffan.”

Projektet inleddes med en granskning av befintliga avtal kopplat till företagets system och plattformar. En strategi och plan har arbetats fram. Resultatet innebär att man gradvis kommer att övergå från traditionella hostade servrar till renodlade molntjänster.

”För att vi skulle känna att vi hade en driftsäker IT-miljö och en lösning som var anpassad efter vår verksamhet kändes valet av INVOLVUS som oberoende rådgivare enkelt, då vi redan efter första mötet hade identifierat ett antal delar vi kunde effektivisera och  samtidigt sänka våra löpande kostnader, säger Mikael Gustafsson på Riksmäklaren

De stora fördelarna är att vi får en bättre skalbarhet, säkerhet och prestanda när vi landat i den nya miljön. Resultatet blir också en ökad effektivitet, samt att vi sänker driftkostnaderna och eliminerar dyra underhålls och uppgraderingskostnader för serverfunktionerna framöver, fortsätter Staffan.”

Eventuella risker och problem vid övergång har identifierats, och b.la säkerställs att juridiska krav uppfylls även fortsättningsvis. Lämpliga åtgärder implementeras för att säkerställa att data är säkrad och har rätt skydd. Utbildning av personal kring arbetssätt i molntjänstmiljön finns också på schemat.

”Samarbetet mellan INVOLVUS och Riksmäklaren fortgår och det är fantastiskt roligt att kunna kombinera en framtidssäkrad miljö tillsammans med tydliga avtal och sänkta kostnader, avslutar Staffan Jacobson.”

Vill ditt företag eller organisation också ta nästa steg mot en framtidssäkrad miljö, genomföra en analys och sänka Era kostnader.

Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Staffan Jacobson

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

staffan.jacobson@involvus.se

072-22 90 244

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.