Utmaning

AXEDA Entreprenad skulle flyttas till ett eget bolag för att skapa en mer effektiv och tydlig organisation.

I detta läge arbetade man i en gemensam IT on-prem lösning tillsammans med övriga verksamheter i koncernen,  men var nu tvungna att lämna denna för att bygga upp en en egen framtidssäker IT-miljö samt genomföra en migrering från nuvarande miljö.

Lösning

AXEDA valde att anlita INVOLVUS för att leda dem i arbetet på resan mot en ny framtidsäkrad IT-miljö. Då verksamheten nu endast behövde utgå från sina egna behov valde man efter genomlysning att satsa på en helt Cloudbaserad miljö och en struktur och plan arbetades fram.

”Vi hade extremt kort tid på oss att genomföra alla delar i projektet och landa in i en väl fungerande och effektiv miljö som passade alla företagets avdelningar, berättar Fredrik Lindholm på INVOLVUS

I produktionen är nu Sharepoint och Onedrive hjärtat för hantering och av projekten och det används dagligen av tjänstemän som yrkesarbetare. Dessutom har man också byggt in mer automatik avseende egenkontroller.

Ekonomisystemet och projektuppföljningsverktyget är också cloudbaserat och ger en enkelhet för analys av det ekonomiska läget oavsett vilken enhet vi arbetar i, fortsätter Fredrik Lindholm

Resultat

Separeringen från den gamla miljön och resan till molnet genomfördes på utsatt tid, framtidssäkrade system är på plats.

Med M365 som bas infördes också Multifaktorsautentisering i samband med projektet för utökad säkerhet.

INVOLVUS finns idag kvar som IT-ansvarig på AXEDA Entreprenad..

”Vi har nu landat in i en kostnadseffektiv och framtidsäker lösning och nu fortsätter arbetet med att automatisera flöden och nyttja verktygen för att verksamheten skall kunna arbeta ännu effektivare, avslutar Fredrik Lindholm”

Vill du göra samma digitala resa  för att säkerställa din verksamhet och nå dina affärsmål? Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Fredrik Lindholm

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

fredrik.lindholm@involvus.se

070-733 39 23

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.