Jesper Sipola på plats i Örebro

I våras informerade vi att INVOLVUS skulle etablera sig i Örebro. Från 1 Augusti finns vi nu på plats för att stödja företag och organisationer på den digitala resan med vår unika metod och kompetens.

Jesper Sipola ansvarar för regionen och så här säger han om INVOLVUS intåg:

Det kan vara svårt att hänga med i de snabba förändringarna, och det finns många företag som inte har möjlighet eller egna resurser för att göra det. Där kommer INVOLVUS in. Som oberoende strategiska rådgivare inom IT och Digitalisering arbetar vi tillsammans med en bredd av företag inom olika branscher och stöttar upp med vår kompetens och kunskap där behovet finns.

Oftast finns det inte behov eller möjlighet till att ha en erfaren IT-chef på heltid. Då är det perfekt att använda sig av oss på INVOLVUS på deltid för att täcka upp behovet och undvika att halka efter i utvecklingen fortsätter Jesper.

Vi anpassar oss efter kundens behov och verksamhet och kan verka såväl operativt som strategiskt beroende vad verksamheten behöver.  Ibland är det inte bara nya digitala lösningar som behövs utan kunskap om hur man använder befintliga på ett effektivt sätt, avslutar Jesper.

Vill du också ta tillvara på möjligheterna att hitta rätt väg för er verksamhet?
Kontakta Jesper Sipola på INVOLVUS Örebro, så berättar han mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla dina affärer och öka din lönsamhet!

Ni hittar oss på adressen Älvtomtagatan 14 A i Örebro.

Jesper Sipola

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

jesper.sipola@involvus.se

070-62 97 701

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Helsingborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.