INVOLVUS etablerar kontor i Örebro!

INVOLVUS tillväxtresa forsätter och vi etablerar nu ett kontor i Örebro. Vi har redan rekryterat Ortschef som kommer att ansvara för etablering samt utveckling av våra oberoende tjänster kopplat till IT/Digitalisering för våra kunder i regionen.

Ortschef kommer att presenteras lite längre fram och tillsvidare är Daniel Jarmyr kontakt för Örebro kontoret.

”Digitalisering och företags behov av IT-stöd ökar i takt med att omvärlden förändras, och behovet att hitta nya och kostnadseffektiva metoder att leverera sina tjänster och produkter ökar. Örebro är och har varit en intressant region under lång tid, och det känns riktigt kul att vi nu etablerar oss i regionen”, säger Daniel Jarmyr

INVOLVUS är en oberoende rådgivare inom IT och Digitalisering. Vi förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens uppsatta mål. Med lång erfarenhet  fungerar vi som rådgivare på kundens sida. Våra uppgifter varierar men vi arbetar med att bland annat analysera behov, inspirera och genomföra affärsdrivande lösningar på operativ och strategisk nivå.

”INVOLVUS vision är att vara det självklara valet avseende oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige, och vi är på god väg att lyckas med det. Vi öppnar nu vår verksamhet i Örebro som är en riktigt intressant region. Det skall bli spännande att få samarbeta och stödja företag samt organisationer, lyssna in deras behov och hjälpa dem på deras resa kopplat till digitalisering, avslutar Fredrik Svantesson, VD INVOLVUS

Daniel Jarmyr

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

daniel.jarmyr@involvus.se

070-35 47 644

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.