En av Sveriges främsta e-handlare inom outdoor och friluftsliv har nyligen flyttat till ett automatiserat lager samtidigt som man genomförde stora systemskiften inom flera av företagets centrala IT system.  Man tog då hjälp av INVOLVUS för att säkra leveranserna och tidplanen utan att missa kvalitetsmål. 

Summering

Att byta ERP system, Warehouse managementlösning och affärsanalysverktyg samtidigt som man också flyttar lagret med ny automatisering och därmed nya processer är en stor och utmanande uppgift. 

INVOLVUS bidrog med projektledning, kompetens och erfarenhet både avseende samordning och koordination av interna resurser samt löpande samordning och ledning av de olika externa resurser som givetvis var centrala i de olika leveranserna. 

Företaget genomförde framgångsrikt flytt och uppstart av de nya systemen enligt den utsatta tidplanen. Utmaningar som uppstått har löpande hanterats och optimeringar sker nu i det förvaltningsarbete som INVOLVUS också bidragit att etablera.

Christoffer Gustafsson

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

christoffer.gustafsson@involvus.se

076-0006657

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.