Ecochange är idag störst i Sverige att erbjuda förmånscyklar och har tagit hjälp av INVOLVUS för att förbereda sig för nästa steg på sin tillväxtresa då efterfrågan  förväntas öka kraftigt nästa år. Många arbetsgivare har som ambition att vara en attraktiv och miljövänlig arbetsgivare med många cyklande medarbetare. Förmånscykeln ger dig chansen att förbättra hälsan samtidigt som du gör en insats för miljön.

Utmaning

Ecochange levererar idag förmånscyklar, datorer och möbler till kommuner och privata företag. Från och med 2022 så kommer personal som tar ut en tjänstecykel inte att förmånsbeskattas och Ecochange ser nu en växande efterfrågan även från privata bolag. För att förbereda sig för en kraftig tillväxt behövde företaget effektivisera och digitalisera fler processer..

Lösning

Ecochange valde att anlita INVOLVUS för att tillsammans inventera nuvarande processer samt kartlägga behov och krav för att skapa möjlighet att skala upp sin leveranskapacitet. Inventering av marknaden efter rätt tekniska plattformar och leverantörer genomfördes.

Resultat

Efter intervjuer och leverantörspresentationer valde Ecochange partner och system som nu går in i projektfas. Slutmålet är att arbeta i en framtidssäkrad plattform som erbjuder effektiv hantering genom hela leveranskedjan. En hög grad av automatisering via kundunika beställningsshoppar, effektiv kund & verkstadsservice över landet samt moderna Webb/App integrationer mot ERP skapar nu möjligheten för framtida tillväxt där kommuner och företag erbjuder sina anställda attraktiva personalförmåner som både är uppskattade och ligger i linje med arbetsgivarnas arbete för miljö, hälsa och hållbar utveckling.

Constantinos Amiridis

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

constantinos.amiridis@involvus.se

073-93 99 666

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.