Många Bygg & Anläggningsbolag i Sverige har påbörjat resan att se över och byta projekthanteringssystem just nu. Dels för att vissa system gått ur tiden, leverantörer väljer att sluta utveckla produkten, men också för att det erbjuds nya sätt att leverera programmen för Bygg & Anläggningsbranschen. En del byggbolag väljer också att utveckla och konfigurera egna nya system som bättre stödjer sin verksamhet. Även ekonomisystem ses också över och byts ut i stor utsträckning, och här tas givetvis hänsyn till integrationer mot kalkylsystem, projekt och prognosmoduler för att säkerställa att uppföljning kan göras effektivt.

Marknadens erbjudande av system för att dela information före-under-efter projektet internt och externt har också ökat under de sista åren. Idag finns möjligheten att använda befintliga molntjänster och bygga egna flöden, men också som tidigare köpa in färdiga system där det bara är att trycka på knappen och börja arbeta i dem. Här måste man också titta på sitt behov och analysera nuläge-framtid och också jämföra kostnaderna kring egen administration vs färdiga system. Även här varierar betalningsmetoderna och detta är viktigt att ta hänsyn till.

Detta är en av de viktigaste bitarna för ett byggbolag, att kunna följa projektets ekonomi och prognostisera rätt.

Har man inte stödsystem för detta är det lätt att ”köra av vägen” i ett byggprojekt.

INVOLVUS verkar som oberoende strategiska rådgivare, projektledare och IT-ansvariga på många Bygg & Anläggningsföretag. Vi har därför bra koll på vad marknaden erbjuder i form av system och tjänster, men också hur många i branschen tänker framåt på sin digitala resa.

Målbilden i vårt arbete tillsammans med byggbolagen är:

  •    Effektiv kontroll och bättre beslutsunderlag inför/under/efter projekten
  •    Minska antal manuella moment och spara tid och kostnader
  •    Färre fel som ett resultat av validerade data mellan system

Ovan målbild är inte unikt för byggbranschen utan är det högst prioriterade området i många branscher.

Det är dock viktigt att man gör förarbetet innan man kliver ut och påbörjar resan att byta system. Ha koll på dina processer, nuläget och ditt framtida önskeläge. Vad saknar vi? Finns det några tidstjuvar som vi behöver ta hänsyn till.  Alla system passar inte för alla bolag. Skall vi satsa på ett system som innehåller nästan alla funktioner, eller skall vi köpa fler system som man integrerar mot varandra för att det bättre skall motsvara verksamhetens krav? Frågorna är många!

De nya systemen innebär också ett annat sätta att ta betalt. Nästan alla leverantörer anammar olika typer av abonnemangsmodeller med månadskostnad/användare. Det är viktigt att tänka till, då något som verkar billigt från början kan bli betydligt dyrare i slutändan. Här behöver man ha koll på vad avtalen säger framåt avseende prishöjningar och villkor, men också vilka roller i verksamheten som behöver åtkomst till vilka program så man inte slentrianmässigt ger alla en dyr programlicens som ligger och kostar pengar.

Tveka inte att ta in extern kompetens under resan. De företag som är mest framgångsrika använder extern kompetens som har koll på marknaden, vilka system som är bäst lämpade, vilka leverantörer som är duktiga och kan också leda Er genom processkartläggningar, upphandlingar och projekt för att nå slutmålet i rätt till tid rätt kostnad. Denna externa kompetens tillsammans med företagets verksamhetskunskap ger ofta ett oslagbart partnerskap.

INVOLVUS har också ett eget kompetensteam för Bygg & Anläggning som diskuterar och framtidsspanar vad som händer i branschen. De företag vi arbetar med har inte en persons kompetens, utan en grupp av personer från INVOLVUS att tillgå med olika kompetenser som stödjer alla processer på företaget.

Vill ditt bolag säkerställa verksamheten, nå dina affärsmål och gå från forntid till nutid? Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Jim Ring

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

jim.ring@involvus.se

0706-297710

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Borås, Karlstad, Varberg och Malmö, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.