Borås VVS & Fastighetsservice  är ett väletablerat i Borås som utför alla vanligt förekommande tjänster inom rörläggning, VVS, värmesystem och fastighetsservice. De utför arbeten för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag i Borås, Göteborg och hela Sjuhäradstrakten med omnejd. INVOLVUS agerar rådgivare och it-ansvarig på företaget  som nu genomfört en digitaliseringsresa för att framtidssäkra sin verksamhet.

Utmaning

I en period där det byggs och renoveras som aldrig förr är det många inom bygg och anläggningsbranschen som vittnar om ett högtryck av sällan skådat slag. För en liten verksamhet är varje minut som inte spenderas hos kunden en förlorad inkomst. Därav är det av högsta vikt att de anställda kan ha rätt stöd och it verktyg i verksamheten för att arbeta så effektivt som möjligt.

Borås VVS & Fastighetsservice har länge, precis som många andra, arbetat med ritningar och diverse egenkontroller på papper och har burit antingen en dator eller en pärm med sig mellan de olika kunderna. Ett förfarande som har kostat både tid och pengar då administrationen behöver göras två gånger, först på papper för att sedan föras in i diverse datasystem.

Lösning

Med hjälp av INVOLVUS har Borås VVS & Fastighetsservice planlagt och migrerat till framtidssäkrade system. Epost och kunddata flyttades från föråldrade IT-system till Microsoft 365 och idag nyttjar man Teams, Sharepoint och andra molnbaserade produkter för att kunna spara administrationstid.

”Med hjälp av smarta funktioner i Sharepoint och Power Automate har vi tagit fram ett digitalt förfarande för Egenkontroller och dagbok. Alla anställda kan nu direkt på plats hos kund via sin telefon skapa en egenkontroll med tillhörande bilder för dokumentation och kvalitetssäkring. Via Sharepoint och listfunktioner följer sedan den utförda egenkontroller en process för granskning och godkännande och automatisk arkivering samt möjlighet att skicka en kopia till beställaren”, säger Eric Ceder från INVOLVUS som är it-ansvarig för Borås VVS & Fastighetsservice.

Resultat

Genom standardiserade funktioner i molnbaserade produkter som integreras med varandra kan nu anställda vara ännu mer mobila och alltid ha tillgång till rätt information via sin mobiltelefon och platta.

Eric Ceder

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

eric.ceder@involvus.se

073-06 62 800

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.