Jofrab TWS AB är en ledande distributör av tillbehör till cyklar, motorcyklar och mopeder, med över 2000 återförsäljare över hela landet. Företaget har en lång historia av att erbjuda högkvalitativa produkter och snabb service till sina kunder, och har vunnit många priser för sin leveransförmåga.

När det gäller deras IT-miljö och affärssystem hade företaget länge varit en pionjär, med en egen IT-avdelning och egna utvecklare. Under tidigt 2000-tal installerade de ett affärssystem och 18 automatiserade lagerrobotar.

Men efter många år med samma system fanns behovet att uppgradera och byta ut dessa.

Målbilden med hela affärsystemsbytet var att landa i en modern framtidssäkrad miljö för att kunna fortsätta upprätthålla sin erkänt höga servicenivå till sina kunder.

INVOLVUS fick i uppdrag att hjälpa Jofrab att analysera sin IT-miljö, nuvarande avtal, affärssystem, webbshoppar, lagerrobotar, CRM och PIM system för att komma med en rekommendation, och sedan leda arbetet med att handla upp eventuella nya system, tjänster och leverantörer.

Constantinos Amiridis, INVOLVUS berättar: En noggrann behovsanalys genomfördes och vi tog fram ett tydligt beställningsunderlag. Detta har nu resulterat i ett projekt som löper under 2023, där ett molnbaserat affärssystem implementeras för att ersätta det gamla och samtidigt integreras med övriga system. Detta för att ge en ännu högre automatiseringsgrad och kontroll. I kombination med detta förhandlades också många avtal om. Effekten blev i många fall en kostnadsreduktion på upp till 65% genom att nya avtal tecknades.

INVOLVUS kunskap och erfarenhet tillsammans med Jofrabs verksamhetskunnande resulterar nu framgent i en modern och effektiv IT-miljö och systemflora, som kommer att hjälpa företaget att fortsätta växa och utvecklas.

Jimmy Pettersson, R&D Business Manager på Jofrab fortsätter: Jag kan varmt rekommendera INVOLVUS till alla som söker oberoende rådgivning kring professionella och pålitliga tjänster inom IT och teknik. De var otroligt hjälpsamma och lyhörda genom hela processen av att hjälpa Jofrab TWS med våra tekniska behov. Tack vare deras expertis och dedikation kunde vi ta vår verksamhet till nästa nivå. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med INVOLVUS i framtiden.

Vill du göra samma digitala resa som Jofrab TWS AB för att säkerställa din verksamhet och nå dina affärsmål? Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Constantinos Amiridis

INVOLVUS Oberoende Rådgivare

constantinos.amiridis@involvus.se

073-93 99 666

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.