Vi har intervjuat en av våra kunder, Kristian Wirfalk på Wideco.

Hur de bidrar och verkar för att nå de globala målen för hållbar utveckling genom digitalisering, och varför de valt att arbeta med INVOLVUS.

Berätta lite om dig själv och din roll på Wideco?

Vi är ett familjeägt bolag som nyligen firat 40 år som verksamma i Borås. Det var våra föräldrar Arnold och Berit som startade bolaget och idag leder jag det tillsammans med mina syskon Karl-Johan och Viktoria. Sedan början av april har vi fått en ny ägare i bolaget och det skapar nya spännande möjligheter framöver.

På ett mindre bolag har man naturligt många olika roller. Jag arbetar bland annat med inköp av komponenter till våra produkter. Jag har också en operativ roll där jag följer upp så att den dagliga verksamheten löper så smidigt som möjligt. Att våra medarbetare har de förutsättningar som krävs för att kunna göra ett bra arbete.

Ni har väldigt spännande produkter och system. Berätta lite om Er verksamhet.

Våra kunder är främst energiföretag som ansvarar för fjärrvärme, fjärrkyla och VA. Wideco har utvecklat intelligenta produkter och övervakningssystem som våra kunder använder för att kunna ha kontroll över sina ledningsnät. Konceptet är framtaget för att upptäcka och lokalisera läckor på olika typer av rörledningar. På det sättet kan kunden optimera driftsäkerheten, säkerställa energieffektivitet och minska risken för kostsamma skador. Vi har också lösningar för övervakning av kammare under mark och för att upptäcka läckor i nylagda vattenrör.

Vi erbjuder dessutom en plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baserat på stadsnät för LoRaWAN. Vi har en mängd olika sensorer med olika funktion integrerat i vårt system. Det kan handla om att mäta temperatur, luftfuktighet, CO2, vattenförbrukning, vattennivå, flöden, öppningskontroll osv.

Vilka utmaningar hade ni och varför startade Ni ett samarbete med INVOLVUS?

Tidigare har vi hanterat IT och digital utveckling internt. I takt med att vi växer som företag och att det ställs högre krav på säkerhet kände vi ett behov av få hjälp och mer kompetens inom detta område. Genom att använda INVOLVUS som IT-ansvarig har vi nu en partner med rätt kompetens och som kan driva prioriterade projekt med våra övriga leverantörer inom alla områden på Widecos digitaliseringsresa.

En direkt påverkan är att våra medarbetare kan fokusera på sina primära arbetsuppgifter och slipper hantera IT-ärenden i det dagliga arbetet. Alla känner en trygghet i att vi har tillgång till spjutspetskompetens i huset. Det är väldigt mycket värt.

Vad ligger framför Er kopplat till digitalisering?

Vi har arbetat mycket med att säkra system och data men utvecklingen går snabbt framåt och vi behöver stärka oss ytterligare inom detta område.

Vidare har vi fortfarande en del rutiner och flöden som vi ska effektivisera.

Vad händer framåt för Widecos del och hur ser Ni på framtiden?

Vi ser väldigt positivt på framtiden. Vi har investerat mycket i våra produkter och system som vi nu ser effekt av. År 2022 var vår tillväxt 20 % vilket vi är väldigt nöjda med. Alla har gjort ett fantastiskt arbete med tanke på hur marknaden varit de senaste åren. I slutet av året vann vi dessutom två viktiga upphandlingar vilket kommer att generera intäkter under lång tid framöver. Med våra tekniska lösningar inom energisektorn har vi en bra grund att stå på. Känns bra att kunna vara med och påverka de globala målen för hållbar utveckling.

Vill ditt företag eller organisation också få tillgång till hög kompetens och ta nästa steg mot en framtidssäkrad miljö.

Kontakta oss på INVOLVUS.

Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller oberoende rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Joakim Karlsson

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

joakim.karlsson@involvus.se

070-629 77 04

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.