Det senaste året har vi fått förmånen att kliva in och hjälpa 40 nya företag att framtidssäkra sin verksamhet.

INVOLVUS har nu funnits i över 10 år. Över 300 kunder har använt oss, varför?

  • Vi tror på att det är bättre för ett företag att ha många IT-chefers erfarenhet och kompetens i ett företag i stället för en ensam IT-chef/Inköpschef/Ekonomichef.
  • Vi tror på att den som är ansvarig för IT på ett företag behöver stöttning och oberoende rådgivning runt sig för att ta rätt beslut kring framtiden kopplat till företagets mål och krav när ett bolag växer eller på något sätt är under förändring. En ansvarig och företaget får då genom INVOLVUS många rådgivare omkring sig som ofta täcker de flesta IT-områden på ett företag.
    Detta lägger grunden till rätt beslut för framtiden!
  • Vi tror på att vi som oberoende rådgivare ger oss en hög trovärdighet hos våra kunder.

I varje nytt uppdrag tar vi med oss vår samlade kompetens och erfarenhet och är inte nöjda förrän vi hittat den tändande gnistan som gör kundens organisation ännu mer effektiv.

Företagen översköljs med samtal från leverantörer där de berättar hur just de kan hjälpa dem på bästa sätt inom olika områden.
Vi jobbar på insidan tillsammans med våra kunder för att hitta rätt i denna djungel av erbjudanden.
Våra kunder skall ha de bästa leverantörerna som kan leverera de bästa IT-tjänsterna till rätt pris.
Därför träffar INVOLVUS ständigt leverantörer och diskuterar lösningar som passar för de verksamheter och branscher vi arbetar med och kunden slipper samtidigt att lägga tid på alla dessa samtal.

 

  • Vi tror på att ett företag behöver en strategi kopplat till företagets mål, en struktur som ger ordning och reda för att kunna satsa på utveckling och automatisering i stället för driftproblem.
  • Vi tror på att en upphandling alltid börjar med en kravspecifikation och att en ansvarig på företaget tillsammans med oss gör en bättre kravspecifikation och upphandling än en ensam person.
  • Vi tror på att en bra projektledning ger bättre ekonomi och resultat i längden.

Vi tror på målet att vara det självklara valet när det gäller oberoende IT-rådgivning för att framtidssäkra kundernas verksamhet i Sverige.

Jim Ring

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

jim.ring@involvus.se

0706-29 77 10

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad och Varberg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.