Oscar Jacobson är ett ledande varumärke inom herrmode med distribution genom egna butiker, oberoende återförsäljare och egen e-handel i Norden och norra Europa. 

Företaget grundades 1903 och har sedan dess fokuserat på herrmode med kvalitet i design, tyger och passform i en ”modern och tidlös elegans”

För 3 år startade en spännande resa tillsammans med Oscar Jacobson då INVOLVUS fick uppdraget att ansvara för upphandlingen av nytt affärssystem.

Utmaning

Nuläget var bristande dataunderlag och utspridd information där man tvingades arbeta i olika applikationer, på olika sätt och i olika dataformat.

Flertalet lösningar har under åren skapats för att arbeta runt bristande funktioner i befintligt affärssystem. 

En behovsanalys genomfördes och visade att man satt i en miljö som begränsade deras affärsutveckling. Detta på grund av att befintliga system var komplexa avseende integration samt att de inte gick att uppdatera till nyare versioner.

Lösning

En IT-roadmap arbetades fram tillsammans med ledning och verksamheten. Denna innefattade nya verksamhetssystem för att stödja Oscar Jacobson på deras digitaliseringsresa och effektivisera verksamhetsprocesserna.

Målet var att landa i en framtidssäkrad systemplattform att bygga vidare på och växa i.

Oscar Jacobson hade en stark önskan om att nå ett läge där IT är en möjliggörare för drivkraften i att bygga framtida affärer där digitalisering, effektivisering av verksamhetsprocesser och minimering av befintliga risker var de främsta målen med bytet av affärssystem.

Affärssystemsupphandlingen startades, system/leverantör valdes och i detta läge fick INVOLVUS fortsatt förtroende både som projektledare för implementation av ett flertal system samt rollen som interim IT-chef.

Fredrik Norèn från INVOLVUS berättar:

Det blev en tuff projektstart då vi planerat uppstarten av projektet i mars 2020, precis då pandemin brakade loss,  och projektstarten fick flyttas fram 6 månader till hösten 2020.
Utmaningar fanns också då projektgruppen hade svårt att träffas fysiskt och fick ha dom flesta avstämningar via Teams, men med en tight och effektiv projektorganisation fungerade detta bra under resans gång.

Resultat

När vi nu 2022 blickar tillbaka på vad vi åstadkommit tillsammans så är känslan fantastisk när man summerar förändringsresan.

De nya systemen som implementerats stödjer idag nuvarande värdekedja samt framtida verksamhetsutveckling i dess samtliga försäljningskanaler samtidigt som medarbetarna fått möjlighet att kunna arbeta effektivt och framåtriktat, avslutar Fredrik Norén.

Några av de projektaktiviteter som INVOLVUS fått förmånen att vara med och genomföra i rollen som projektledare och IT-chef:

 • Byte av ERP-system
 • Byte av B2B-system
 • Byte av B2S-system (säljare)
 • Nytt PIM-system
 • Ny integrationsplattform
 • Byte av kassasystem
 • Byte av system för leverantörsfakturor och attest
 • Byte av system inkasso för B2B
 • Nytt system för märkning och utskrift av labels
 • Nytt systemstöd för Omnichannel
 • Införande av arbetsplats som tjänst
 • Konsolidering av serverplattform
 • Genomförande av säkerhetsanalys och efterarbete

Oscar Jacobson har nu en framtidssäkrad miljö som möjliggör nästa steg på sin tillväxtresa och kan nu fortsätta skriva modehistoria!

Fredrik Norén

INVOLVUS

Oberoende Rådgivare

fredrik.noren@involvus.se

076-344 03 65

INVOLVUS startades 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Våra kunder använder vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av sin verksamhet där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet och tidigare tjänster har varit inom försäljning, leverans och ledningsarbete i IT-branschen. Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg och Helsingborg, men har som mål att växa över hela landet. Vi ger företag möjlighet att genom oss öka kompetensen inom den egna IT-funktionen.