Digitalisering

– Bara en verktygsfråga?

 Vi på INVOLVUS får ofta frågan om vi kan hjälpa företag och organisationer att “digitalisera” verksamheten, men sällan frågan vad som KRÄVS för att digitalisera den.

Vad menas egentligen med digitalisering?

För oss är det att använda informationsteknik (IT) för att förnya, förenkla och förbättra. Detta för att företagen ska kunna erbjuda nya och bättre tjänster för sina kunder och medarbetare, med fokus på att de är lätta att använda, effektiva och pålitliga.

Digitalisera eller långsamt dö?

Många av våra kloka kollegor i branschen menar att företag måste digitalisera eller långsamt dö. Ska man då rusa in i digitaliseringen utan att först stanna upp och reflektera över vad som ska uppnås? Nej, är det korta svaret. Det är nödvändigtvis inte så akut att man inte hinner fundera på hur digitaliseringen skall hjälpa verksamheten att uppnå de mål som ställs, eller se nya mål och möjligheter.

Fråga om att ha rätt verktyg!

Alltför ofta känner företag och organisationer att de inte fått tillräcklig utdelning på den investering som gjorts på t.ex. en ny leverantör eller ett nytt system. En anledning till detta kan vara att leverantörerna fattar förhastade eller ogrundade beslut eftersom de saknar kunskap om kundens verksamhet. En annan anledning kan vara att företag inte vågar ta beslut beroende på att det är svårt att få en korrekt bild av effekten det ger verksamheten. Oftast har verksamheten alla de verktyg de behöver, men har behov att effektivisera användningen av dessa. Ibland behöver verksamheten hjälp med att hitta rätt IT-lösning för sin verksamhet.

“Digitalisera” är inte en verktygsfråga. Den viktiga frågan att ställa är inte vilket verktyg utan hur IT kan stödja verksamheten på rätt sätt.

Missa inte någon av våra artiklar, följ oss på Linkedin för de senaste uppdateringarna!