CTT SYSTEMS SÄKRAR ATT DE TAR RÄTT BESLUT MED INVOLVUS SOM IT-ANSVARIGA

Tidigare beställde och upphandlade CTT Systems IT-tjänster utan att egentligen veta om de gjorde rätt val. Med INVOLVUS som oberoende rådgivare är de trygga i att de prioriterar rätt och beställer de tjänster de verkligen behöver. Vi ansvarar för IT-frågorna, identifierar behoven, tar fram beslutsunderlag och kravställer gentemot leverantörer.

Förut outsourcade vi IT-miljön till en leverantör och problemet var att varken jag eller någon annan på företaget hade tillräcklig kompetens för att vara en bra beställare och upphandlare av IT-tjänster. Vi kunde inte avgöra om kvaliteten på arbetet som utfördes var bra eller inte och om vår IT-miljö var rätt för oss, berättar CTT Systems. 

Behov av trygg oberoende rådgivning

Kunden har inte alltid rätt. Det finns många branscher där kunderna faktiskt inte kan förväntas ha samma kunskap som leverantörerna. De blir beroende och får helt enkelt lita på att leverantörerna gör rätt.

Vi hade ett behov av att få veta av leverantören vad vi behövde köpa och i praktiken gjorde vi en beställning utan att veta om det var rätt saker vi köpte in. Det fanns inga driftstörningar i vår IT-miljö, men vi hade en allmän känsla av att vi kanske kunde göra det bättre även om vi inte visste hur. Vi ville säkerställa att vi på ett strukturerat och bra sätt kunde ta fram mål för hur vår IT-miljö ska se ut om 3–5 år, säger CTT.

Hänger med i utvecklingen med tydlig och strukturerad IT-plan

IT-frågorna får ibland stå tillbaka bland alla prioriteringar som ska göras i vardagen. Det blev tydligt att de riskerade att halka efter på ett område där det är otroligt viktigt att hänga med i utvecklingen.

Vi på INVOLVUS gjorde först och främst en genomlysning för att se att allt fungerade som det ska vad gäller drift och säkerhet. Vi genomförde också workshoppar med hela ledningsgruppen för att identifiera problem och förändringar som behövde göras utifrån ett användarperspektiv. Med detta som grund tog vi fram IT-planen, vilket gör att deras IT-grupp, som består av CFO, VD och kvalitetschef har ett bra underlag för att fatta rätt beslut.

Nu är vi inne på det tredje året av vårt samarbete och det har fungerat väldigt bra. Under tiden har enklare uppdateringar av IT-planen gjorts på årsbasis. Då får vi en tydlig bild om vilka IT-aktiviteter som ska göras, vilket gör det enklare att se vad som väntar eller nedprioriteras, säger CTT. 

Om CTT Systems

CTT Systems AB är ett börsnoterat bolag som vid utgången av 2019 hade cirka 110 anställda och en omsättning om cirka 350 MSEK. Verksamheten riktar sig mot flygindustrin och fokuserar på att reglera luftfuktighet i passagerarflygplan. Flygindustrin har två huvudsakliga utmaningar vad gäller luftfuktighet; blöt och torr luft.

Det blöta problemet uppstår när fukt kondenserar mot flygplansskalet och bildar vatten, vatten som gör flygplanet tyngre. Ett tyngre flygplan ökar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. CTT systems torkar luften i skalet för flygplanet vilket medför att man slipper extravikten och sänker utsläppen vilket ger en minskad miljöpåverkan.

Det torra problemet uppstår vid framför allt långdistansflygningar. Luften i flygplanet blir extremt torr vilket påverkar välbefinnande, smak, lukt och förmåga till avkoppling och återhämtning. CTT systems luftfuktare höjer luftfuktigheten till nivåer som upplevs behagliga för människan. 

Daniel Jarmyr
INVOLVUS
Oberoende Rådgivare
daniel.jarmy@involvus.se
070-3547644