I torsdags besökte Jim och Elena årets Byggmässa i Göteborg.

Mässan pågick under 2 dagar och erbjöd allt från ”2 tum 4”, byggställningar till hur vi Digitaliserar Byggbranschen.

Vi träffade IT-leverantörer som levererade byggspecifika Portallösningar i Molnet och affärssystemsleverantörer som presenterade hur deras system löste byggföretagens utmaningar avseende projektredovisning, uppföljning och prognoser. Det fanns även en hel del leverantörer som visade hur deras produkter fungerade och var ”uppkopplade”, sk smarta lösningar.

En Paneldebatt bestående av representant från Skanska, Microsoft, IBM och IQ samhällsbyggnad lockade oss med temat:

”Digitaliseringen av byggbranschen – med avstamp i uppkopplad byggplats så sonderas vad digitaliseringen kan innebära för byggbranschen gällande produktivitet, säkerhet, resursbesparingar samt vilka ev. hinder som behöver övervinnas på väg”

En kort sammanfattning från denna Paneldebatt följer här:

– En stor utmaning i branschen är fortfarande uppkopplingar och kommunikation i projekt för att säkerställa åtkomst till systemen.

– Bildhantering i projekt, att enkelt kunna skanna och använda bilder kopplade till projektet och de system som används arbetas det mycket med men behöver utvecklas. Det finns många system som har dessa funktioner men det tenderar att bli väldigt många applikationer som löser olika delar. Vi behöver få ihop en helhet kring dessa system och därmed effektivisera arbetssättet.

– Branschen behöver kunna lita på att systemen fungerar tillförlitligt, att man har rätt version av ritningarna samt att dokumenten finns på ett ställe och inte spritt på datorer, lokala servrar, molnlagring etc.

– Systemen måste vara tillgängliga oavsett roll. – Man behöver titta på hur Industrin har gjort och lära sig mycket avseende automatisering av processer vid tillverkning. – Branschen behöver samla ihop den kompetens som finns i medarbetarnas huvuden och nyttja den i utveckling av processer och tillsammans med de digitala verktyg som finns. Mycket ”vishet” finns idag enbart i medarbetarnas huvuden.

– Det är viktigt att vi kan arbeta med ”realtidsdata”. Informationen kan inte förmedlas på ett vecko eller månadsmöte utan måste nå ut kontinuerligt.

– Unga människor som kommer in i Byggbranschen förväntar sig en mycket högre grad av automatisering och integration mellan system som gör det enkelt att ta del av och i sin tur delge information kontinuerligt i sitt arbete oavsett enhet.

Panelen pratade också om vikten av att kunna testa och se ”den färdiga produkten” före produktion. Detta förutsätter rätt program och Panelen ansåg att branschen måste nyttja tekniken och framför allt molnbaserade lösningar för att komma åt den smarta teknologin.

Vidare kommer BIM som fortfarande är i sin linda att skapa förutsättningar för detta och lättare ge oss en tydligare bild om hur en färdig produkt kommer att se ut innan byggnation påbörjats.

Panelen var ense om att tekniken finns. Vi måste bara ta oss mod och våga kasta oss ut för att utveckla oss framåt.

”Vi är bra på att göra som vi alltid har gjort och är tröga för förändring”

Skanska pratade om att det är viktigt att de stora byggbolagen i Sverige tillsammans tar ansvar att Digitaliseringen i branschen går framåt, annars finns en risk att de utländska bolagen tågar in i Sverige och tar en ännu större bit av kakan i framtiden.

INVOLVUS sammanfattning av denna debatt är att panelen i hög grad höll sig på en ganska hög nivå där det informationsmässigt inte framkom något nytt om utmaningar och möjligheter i branschen än vad som sagts tidigare.

Vår uppfattning efter besöket på mässan är att INVOLVUS och de företag som vi arbetar tillsammans med är på helt rätt väg avseende att ”framtidssäkra verksamheten” och att vi kommer att fortsätta vår resa med fokus på följande områden:

– Inventera processerna på företagen för att få förståelse för vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras

– Med digitala verktyg och med rätt leverantörer och lösningar automatisera flöden för att få ett effektivare arbetssätt och roligare arbete.

– Skapa hybrid lösningar där vi nyttjar kraften mellan traditionella och molnbaserad teknik för att enkelt dela information internt men även externa företag som är med i projektet.

– Integrera byggspecifika program och system mellan varandra för att skapa möjligheter till ”realtidsdata”, effektivare prognoser och uppföljning.

– Säkerställa kommunikation och uppkoppling mot system på byggarbetsplatser.

En fråga som vi alltid ställer oss då ett av Paneldebattens diskussionspunkter vad ”Uppkopplad arbetsplats” egentligen är:

Många av dagens byggprojekt innefattar fiberindragning till tex fastigheter och i sin tur hushållen. Varför drar man inte fram och aktiverar detta det först i varje projekt för att säkerställa att företag som är involverade i byggprojektet kan nyttja en stabil kommunikation som ligger till grund för att allt annat ovan skall fungera?

Vill ni som företag dra nytta av vår erfarenhet och kompetens från olika branscher där Bygg är en av dem, tveka inte att ta en kontakt med oss för en dialog hur Ni kan framtidssäkra Er verksamhet.