Vår bakgrund

Vi startade vår verksamhet 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Som företag kan man använda vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av verksamheten där IT är ett stöd. Vi på INVOLVUS har lång erfarenhet av både affärsutveckling, organisationsutveckling och IT med tjänster inom försäljning, leverans och ledningsarbete.

Vi har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Borås, Karlstad, Varberg samt Helsingborg och växer kontinuerligt för att möta våra befintliga och nya kunders behov av strategisk rådgivning.

Affärsidé

INVOLVUS är oberoende IT-rådgivare som förstärker företagens kompetens och driver förbättringar samt besparingar utefter verksamhetens mål.